Jestem Certyfikowanym Doradcą Biznesowym – Coach, Ekonomista, Bankowiec, Analityk finansowy, Akredytowany Doradcy Funduszy UE.

Ponad 15 lat współpracuję z firmami z różnych branż.  Jeśli firma planuje  rozwój, inwestycje w innowacyjne technologie, to otrzyma pomoc w całym procesie projektowania, analiz, opracowania wniosków aplikacyjnych – /również z dotacją UE/.

Pomagam także w transferze technologii, doradztwie technologicznym  i patentowym, pośredniczę w kontaktach z twórcami technologii, uczestniczę w certyfikacji innowacyjności np. z Jednostkami Badawczymi, Centrami Transferu Technologii, Klastrem Nanotechnologii, w zakresie innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin.

Zapewniam kontakt z bankami, posiadam również bezpośredni dostęp do różnych baz danych „Tele” i informacji technologicznych.

Lidia Jastrzębska